personalistika - EkonomicPlus

Prejsť na obsah
účtovníctvo    dane      personalistika     štatistiky, výkazy     audit      poisťovne      cena
MZDY, PERSONALISTIKA, HONORÁRE
Na základe vašich podkladov budete mať mesačne spracované mzdy, vrátane príkazov na úhradu miezd a odvodov pre banky.
Budete mať profesionálne vedenú komplexnú dokumentáciu zamestnancov, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov a vypracovanie štatistických výkazov z oblasti miezd.
Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní, ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní, vyhotovenie komplexného výkazníctva pre všetky poisťovne a pre daňový úrad budete mať všetko profesionálne vypracované a skontrolované.
Zabezpečujeme elektronický kontakt so sociálnou a zdravotnými poisťovňami. Využitie elektronickej podateľne naviac zvyšuje verifikáciu správnosti relevantných potrebných dokumentov v čase, obsahu a  komplexnosti prakticky v reaálnom čase.
Zabezpečíme dôkladnú evidenciu a spracovanie vašich honorárov zo všetkých tvorivých činností.
účtovníctvo    dane      personalistika     štatistiky, výkazy     audit      poisťovne      cena
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Naša spoločnosť má poistenie zodpovednosti
za škody spôsobené pri práci účtovníkov.
Návrat na obsah