dane - EkonomicPlus

Prejsť na obsah
účtovníctvo    dane      personalistika     štatistiky, výkazy     audit      poisťovne      cena
Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane - daň z nehnuteľností; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia; Previerky daní, ...

Obsah všetkých týchto dôležitých pojmov v podnikaní a v živote už nemusí byť dôvodom k obavám a neistote.
Profesionálne ich zvládneme tak, aby ste sa mohli viac venovať kľúčovým otázkam svojho ponikania a života.

Vypracujeme potrebné daňové priznania podľa predložených dokladov.
Pripravíme daňové priznania na daň z príjmov pre fyzické aj právnické osoby.
Zabezpečíme daňové priznanie z dane z motorových vozidiel aj z dane
z nehnuteľností a ďalších daňových povinností. Vypracujeme potrebné písomné informácie a odborné analýzy z oblastí daní.
Daň z pridanej hodnoty už nemusí byt strašiakom,  zabezpečíme úplné spracovanie celej agendy DPH, vrátane daňového priznania, prípadne dokladov na vrátenie dane z pridanej hodnoty, radi vám poradíme aj v ďalšom rozhodovaní v tejto oblasti.
Na základe skúseností vám radi poradíme a vypracujeme otimalizáciu daňového zaťaženia. Našou starosťou môže byť komplexné daňové poradenstvo pre fyzické i právnické osoby vo všetkých daniach.
Zdanenie príjmov zo zdrojov na území SR aj poradenstvo v oblasti zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia - profesionálne spracovanie aj tejto problematiky vám uľahčí riadenie vašej spoločnosti.
Máme mnoho skúseností so zabezpečením daňového auditu - kontrole správnosti vykazovaného základu dane.
Prevezmeme vaše zastupovanie pred správcom dane.
Rozsah našej kompetencie určíte definovaním plnej moci.
účtovníctvo    dane      personalistika     štatistiky, výkazy     audit      poisťovne      cena
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Naša spoločnosť má poistenie zodpovednosti
za škody spôsobené pri práci účtovníkov.
Návrat na obsah